Teater Momentum søger Administrativ Leder

Teater Momentum i Odense søger en administrativ leder pr. 01/08 2024 i en nyoprettet stilling. Vi søger en leder der brænder for at arbejde målrettet i krydsfeltet mellem administration, ledelse og udvikling. Teatret er i en spændende udviklingsproces, hvor der også arbejdes med en ny ledelses- og teamstruktur. Vi søger derfor en administrativ leder der både skal arbejde med teatrets administration og økonomi samt bliver leder af vores team ”Administration og Kommunikation”. Den Administrativ Leder bliver samtidig en del af den daglige ledelse sammen med teatrets producent og teaterdirektør.

Opgaver og Ansvarsområder:
– Leder af teamet ”Administration og Kommunikation”: Du bliver nærmeste leder af et team med forskellige fagligheder indenfor kommunikation og administration. Du vil have ansvar for opgavefordeling, udvikling/sparring, procedure/arbejdsgange, daglig drift, teammøder mv.
– En del af teatrets daglige ledelse / Direktion. Herunder en del af arbejdet med visioner/strategier, personaleledelse, bestyrelsessamarbejde og ledermøder.
– Økonomi og budget. Herunder samarbejde med ekstern bogholder samt projektbudgettering og projektstyring af udvalgte projekter og forestillinger.
– Udvikle ny kommunikation-, salg- og sponsorstrategi i samarbejde med teaterdirektøren samt ansvar for at realisere/implementere denne nye strategi i samarbejde med teamet.
– Fondsarbejde og strategiske partnerskaber: I samarbejde med dit team, vil I arbejde med en strategisk tilgang til både fondsarbejde og partnerskaber.
– Kontrakter og samarbejdsaftaler med både gæstespil, egenproduktioner og samarbejdspartnere.
– Tilskud og afrapporteringer. Herunder at administrere teatrets forskellige tilskudsordninger som eks. Formidlingstilskud og garantiordninger.
– Daglig administration og kundeservice: billetservice, gruppesalg og kundebetjening, i samarbejde med resten af kontoret. Herunder arbejdet med data- og billetstatistikker.

Vi forestiller os, at du har:

– Relevante erfaringer fra tidligere ansættelser. Herunder kompetencerne til at lykkedes i denne nøglerolle i teatrets drift og udvikling.
– En strategisk tilgang, hvor du kan se nye muligheder for forretningen.
– Evnen til at kunne omsætte visioner/strategier til konkrete handlinger ved at lede et team med forskellige fagligheder.
– Evnen til at skabe nye procedurer og forbedre arbejdsgange på teatret. Herunder at kunne udtænke nye systemer og metoder i vores daglige praksis.
– En handlende og løsningsorienteret tilgang til både udfordringer, visioner og daglig drift.
– Lyst til selv at være i maskinrummet og arbejde med drift, koordinering og administration.
– Evnen til at udleve god personaleledelse, hvor der bl.a. er fokus på at lytte, motivere og koordinere samt kunne vise retningen og prioritere opgaverne for teamet.
– Lysten til at arbejde med: Excel, E-conomic, Danløn, Billetto mv. Der vil naturligvis være oplæring.

Vi kan tilbyde dig:
– Ejerskab og indflydelse: På Teater Momentum vil du få mulighed for at blive en central nøgleperson i vores omstilling og udvikling af praksis bag økonomi, administration og indhold. Du vil kunne sætte din faglighed i spil og få mulighed for at sætte dine vigtige aftryk på teatret. Du vil få en spændende ledelsesplatform, som vil give dig mulighed for personlig/faglig udvikling samt gode erfaringer med nye udfordringer.

– Kreativitet og fællesskab: Normalt skal man måske være påpasselig med at blande økonomistyring og kreativitet – men i dette tilfælde er det en stor styrke. Du vil blive en del af et kreativt miljø fyldt til randen med fællesskab, oplevelser og energi. Momentum er et pulserende teater med masser af forestillinger, koncerter og arrangementer. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Momentum-familien.

Ansættelsesvilkår:

Du ansættes fuldtid med aflønning efter TL-overenskomsten for administration, som leder (Statens Skalatrin 25). Herunder er det muligt at forhandle et månedligt og personligt
kvalifikationstillæg.

Din ansættelse starter d. 01/08 2024 – Men vi vil meget gerne planlægge en oplæringsperiode i uge 25 og/eller uge 26 2024, som kan ligge udenfor evt. anden ansættelse. Dette aflønnes med særskilt honorar.

 

Send din ansøgning:
Du vil referere til teaterdirektør, Jeppe Sand. Ved spørgsmål til stillingen send til jeppe@teatermomentum.dk.
Ansøgningsfrist er d. 03. juni kl. 15.00. Send til hr@teatermomentum.dk.

 

Der vil være samtaler d. 10 – 11 juni på teatret.

 

 

Teater Momentum søger en kommunikationsmedarbejder

Teater Momentum i Odense søger en kommunikationsmedarbejder pr. 01/09 2024 i en nyoprettet projektstilling. Vi søger en person der brænder for at arbejde effektivt i krydsfeltet mellem kulturformidling, videocontent og salg.

Som kommunikationsmedarbejder bliver en del af vores nye team ”Administration og Kommunikation”, hvor du kommer til at arbejde sammen med forskellige fagligheder.

Opgaver og Ansvarsområder

  • SoMe: Du få ansvar for teatrets sociale medier, hvor der løbende og strategisk skal udkomme forskellige opslag om indhold på teatret, bl.a. ”behind the scenes”.
  • Nyhedsbreve: Du får ansvar for at skrive teatrets nyhedsbreve, hvor vi gerne vil arbejde mere strategisk med publikumssegmentering. Du vil samarbejde med et eksternt firma om den tekniske opsætning.
  • Pressehenvendelser og VIP-invitationer: Du vil få ansvar for at kontakte pressen med nye historier samt invitere husets VIP’er til premiere mv.
  • Nye partnerskaber: I samarbejde med teamet, vil du få opgaver som handler om at række ud til nye partnerskaber og samarbejdsflader.
  • Udkomme løbende på teatrets platforme med videoproduktion og foto. Vi forudsætter at du har kompetencerne til at kunne skabe levende film og foto til teatrets sociale medier.
  • Salg og kundeservice, i samarbejde med resten af kontoret.

Mulige andre ansvarsområder (ikke et krav for at søge)

Forhuspersonale og eventansvarlig i teatrets bar: Du vil her blive en fast del af vores røde bar, hvor du både har barvagter ca. 2 aftner om ugen eller lørdage (gennemsnit) samt vil have ansvar for events i baren. Herunder udvikling af nyt koncept for 8 fredagsbar-arrangementer i baren. Du vil her samarbejde med teatrets forhus- og baransvarlig om driften og udviklingen.

Fondssøgning: Du vil få ansvar for at finde og søge forskellige fonde til en række udvalgte projekter/områder. Dette sker i løbende dialog med ledelsen. Her er fokus på at skrive levende og konkretiserende samt kunne skrive til forskellige målgrupper. Du vil få oplæring og sparring løbende, men vil skulle kunne arbejde selvkørende med forskellige deadlines.

Ovenstående øvrige ansvarsområder vil udløse et ekstra månedligt honorar/funktionstillæg efter aftale. Det er ikke er krav for at søge stillingen, så skriv gerne i ansøgningen hvis du vil byde inde på et eller begge områder.

 

Ansættelsesvilkår

Du ansættes 20 timer om ugen med aflønning efter TL-overenskomsten for administration (Statens Skalatrin 23). Arbejdstimerne skal gerne ligge på 3 – 4 dage om ugen.

Idet at stillingen er nyoprettet er den i første tidsbegrænset til et år, men med mulighed for forlængelse eller fastansættelse.

 

Send din ansøgning

Ved spørgsmål til stillingen send til jeppe@teatermomentum.dk

Ansøgningsfrist er den 12. juni kl. 15.00. Send til hr@teatermomentum.dk

Der vil være samtaler den 25. juni 2024 på teatret.

Din ansættelse starter 1. september 2024.

ÅBENT KALD FOR PERFORMANCE KUNSTNERE
PYTHON, Teater Momentum Juni 2024

Der søges frivillige performere i alle aldersgrupper, med alle niveauer af erfaring til et nyt performance stykke, der vil blive præsenteret på Teater Momentum i Odense lørdag d. 15. juni 2024.

Python er en fysisk meditering der omhandler idéer indenfor konflikt, tilgivelse og fællesskab, der undersøger hvordan vi som mennesker drages af hinanden. I en action based koregrafi udforsker Python den cycliske adfærd mellem mennesker, der skiftevis circulerer mellem splittelse og vold mod forståelse, gensidig respekt og ønsket om forsoning. Python er et nyt værk udviklet af performance kunster og koregraf Rob Hesp. Rob er en erfaren og højt kvalificeret kunstner, der i sin porteføjle har arbejdet med Marina Abramović Institute og den danske performancebevægelse Sisters Hope.

Affødt af værkets centrale idéer om fællesskab, er denne invitation åben for alle individer, uanfæget af tidligere erfaring. Idéele kandidater bør have et ønske om at arbejde med bevægelse og fysisk kunst, som del af en gruppe, og føle sig tryg med at udvalgte øvelser indebærer berøring og tæt kropslig kontakt.

Du bør derudover være tilgængelig til øvelser på følgende datoer (se lokation og eksakte tidspunkter nedenfor):
Ryslinge Højskole, Teatersalen
Søndag 2. juni 10.00 – 16.00
Nørregards Teater, Odense
Søndag 9. juni 10.00 – 16.00
Onsdag d. 12, torsdag d. 13, fredag d. 14 18.00 – 21.00
Lørdag d. 15. juni 10.00 – 17.00 (Opvisning kl. 16.00)

Givet at tidsrummet til forberedelse før endelig opvisingen er kort, forventes det af dig at du kan deltage i alle øvelsestidspunkter. Øvelserne vil blive faciliteret på engelsk.

Send gerne en kort beskrivelse af dig, hvor du udtrykker din interesse, vedlagt et tydeligt fotografi af dig selv, og ved øvrige spørgsmål kontakt gerne rwhesp@gmail.com, senest d. 27. maj 2024.

 

For mere information om tidligere værker se gerne rob-hesp.com eller @rb.hesp.

Begge fotografier er af Nina Parsons @nina_parsons.