W.O.M.B

W.O.M.B

26.06.21

♦ Gratis entré

Denne forestilling er nonverbal

W.O.M.B. (Worth Of My Body) er en undersøgelse af den kvindelige evne til at skabe (liv).

IN PROCESS er HAUTs format for kunstnerisk udviklingsarbejde og fordybelse, der munder ud i et kollegialt møde mellem kunst, kunstnere og publikum, hvor dialog er i centrum. Julienne Doko undersøger hvordan scenografien kan give genklang af Michael Kviums maleri “Natural Circle”, der inspirerede den kunstneriske research. Udover det, vil hun i samarbejde med med de andre dansere videreudvikle narrativet.

Det hele kulminerer i en worksharing og feedback, hvor HAUT inviterer dig helt tæt på det kunstneriske udviklingsarbejde, mens det stadig er i proces. Efter delingen af det sceniske materiale faciliterer HAUTs kunstneriske leder, Naja Lee Jensen, en feedback-samtale mellem kunstnerne og publikum.

Varighed 90 min.

Eng.

Free entry

The show is nonverbal

W.O.M.B. (Worth Of My Body) is an examination of the female ability to create (life).

IN PROCESS is HAUTs format for artistic development and immersion, that involves a cooperative meet between art, artists and audience, with dialogue at its center. Julienne Doko examines how the scenography is reminiscent of Michael Kviums painting “Natural Circle”, which inspired the artistic research. Beside that she will, in collaboration with the other dancers, further the narrative.

Everything culminates in a work sharing and feedback process, when HAUT invites you up close to the artistic development, while it is still in progress. After revealing the theatrical material, HAUTS artistic director Naja Lee Jensen will facilitate a feedback conversation between artist and audience.

Info