Touch + The Laughing Game

Touch + The Laughing Game

11.05.2021 – 12.05.2021

This double performance is non-verbal

Obs. Bemærk begrænset antal årskortbilletter

TOUCH er et koreografisk værk der undersøger perceptioner af berøring på en gensidig påvirkning mellem den digitale og den fysiske verden. Berøring tvistes og strækkes i på skalaer af intimitet og distance, virkelighed og fiktion, menneske og menneskelignende. I en kollision mellem det dybtfølte og det ekstremt mekaniske, opstår et absurd, ironisk drama, hvor menneskelige følelser og berøring bliver forvrænget i et metallisk, tech-sensuelt univers.

THE LAUGHING GAME er en koreografisk undersøgelse af latter. Værket bevæger sig i krydsfeltet mellem dans, installation og koncert. Forestillingen udfolder latteren som social kommunikation, kropslig tilstand, klukkende lyd og sprudlende fornemmelse. THE LAUGHING GAME udfolder en palette af følelserne som latteren kan være udtryk for; dens smitsomme kraft og dens befriende virkning. I kontrast til den gængse opfattelse af latter, som værende sjov, bliver latteren her portrætteret som en både morsom og seriøs leg.

Eng.

TOUCH studies the perception of touch in mutual influence and reflection between the digital and the physical world. TOUCH stretches scales of intimacy and distance, reality and fiction, human and human-like. An absurd and ironic drama where human perceptions of touch is distorted in a metallic and tech-sensual universe.

Info