ROARING TWENTIES

ROARING TWENTIES

25.03.23

#IDENTITET #FÆLLESSKAB #LIVSGLÆDE #KLIMAFORANDRINGER #DENSORTESKOLE 

OBS! Spiller på Magasinet – Farvergården 19, 5000 Odense C

Står verden på tærsklen af en gentagelse af ”The Roaring Twenties”, hvor kunst og selskabsliv boblede over af eufori og fællesskab efter et år med global usikkerhed, frygt og isolation? Er vi i gang med et helt nyt historisk kapitel – og i så fald, hvad brøler vi af i 2020’erne? 

Til tonerne af et nykomponeret værk fra Den Sorte Skole bliver dette bliver undersøgt i første del af en  post-pandemiske dobbeltforestilling, imens anden del er et politisk aktuelt værk med den manglende politiske vilje i klimaspørgsmålet som gennemgående tema. Blandt andet inspireret af forfatter T.S. Eliot mørke og drømmende digt fra 1925 af samme navn. 

Præsenteres i samarbejde med Kulturmaskinen.


ENGLISH

Is the world standing on the threshold of a recurrence of “The Roaring Twenties”, when art and social life were filled with euphoria and solidarity after a year of global uncertainty, fear, and isolation? Is this a new historical chapter – if so, what are we roaring at in the 2020s? To the tunes of a newly composed work by Den Sorte Skole, this is examined in the first part of a post-pandemic double performance, while the second part is a politically current work with the lack of political engagement in the environment as a general theme. Among other things, this is inspired by the dark and dreamy poem by T.S. Eliot from 1925 that goes under the same name. 

”En magisk aften med skøn dans”
Kulturtid

Ungt Teaterblod

Politiken
”Yderst underholdende”
Danstidningen
VARIGHED
KREDITERING
ADGANG MED MUSIKÅRSKORT