NAUSIA (DK)

NAUSIA (DK)

18.02.23

Nausia har i en årrække været et af den danske musikundergrunds mest nysgerrige og eventyrlystne projekter. Deres musik trækker tråde til bl.a. krautrock, spirituel jazz og minimalisme, hvor musikken med de forskellige inspirationer ender ud i en støjende kakofoni af kaos og kærlighed.

På årets Copenhagen Jazz Festival leverede Nausia en koncert, der blev storrost af Politiken. Her skrev David Dyrholm bl.a. ”Her handler det ikke om teknisk perfektion eller bebop i hæsblæsende tempo, i stedet er Nausia under al støjen fast forankret i traditionen omkring den spirituelle jazz, hvor endemålet er frigørelse gennem musikken. Det handler om energien, og den fik vi virkelig lov at føle.” På årets Spot Festival spillede de så godt, at den legendariske Rolling Stone-skribent David Fricke måtte proklamere ”It’s hard to beat thi sone”.

Nausia udgav i slutning af 2022 deres andet album ”Good Intentions”, og de ser frem til at blæse Odense omkuld med en gigantisk følelsesudladning af gode intentioner.

 

Støttet af Odense Kommune – Odense Musikudvalg og Statens Kunstfond – Projektstøtteudvalget for Musik

English version
For a number of years, Nausia has been one of the Danish music underground’s most curious and adventurous projects.Their music draws connections to krautrock, spiritual jazz and minimalism, where the music with the various inspirations ends up in a noisy cacophony of chaos and love.

At this year’s Copenhagen Jazz Festival, Nausia delivered a concert that was highly praised by Politiken. David Dyrholm wrote, among other things: “Here it is not about technical perfection or bebop at breakneck pace, instead Nausia is firmly rooted in the tradition of spiritual jazz, where the end goal is liberation through music. It’s all about the energy, and we really got to feel it.” At this year’s Spot Festival, they played so well that legendary Rolling Stone writer David Fricke had to proclaim, “It’s hard to beat for atone”.

At the end of 2022, Nausia released their second album “Good Intentions”, and they look forward to blowing Odense away with a gigantic emotional discharge of good intentions.

INFO