LIVETS SMÅ MIRAKLER

LIVETS SMÅ MIRAKLER

17.03 – 18.03.23

#NONVERBAL #POESI #HUMOR #EKSISTENTIALISME #TEGNEKUNST 

OBS! Spiller hos Dynamo Workspace – Finlandkaj 6, 5000 Odense C

I LIVETS SMÅ MIRAKLER møder du en ensom karakter; en tegner, der synes at have valgt at lukke sig inde i den lille verden, som udgøres af hans atelier. Han kan dog ikke helt abstrahere fra den omkringliggende virkelighed. 

Støj udefra og ​​lyde fra nabohuset forstyrrer hans koncentration og påvirker udformningen af hans tegninger. Der opstår i forløbet en vekselvirkning mellem den ydre virkelighed og tegningernes univers, hvorigennem en bevægende livshistorie udfolder sig.

Præsenteres i samarbejde med Dynamo Workspace.


ARTIST TALK 17.03.23


ENGLISH

In this performance, the audience meets a lonesome character; an illustrator who seems to have shut himself in the small world that is made up of his studio. However, he cannot completely abstract from the surrounding reality. 

Noise from the outside and from the house next door disturb his concentration and affect the design of his drawings. In the process, an interaction arises between the external reality and the universe of the drawings, through which a moving life story unfolds.

“Paolo Nani er en sand virtuos, som i kraft af sit kropssprog og mimik fra første øjeblik fængsler sit publikum. Samtidig er han en formidabel tegnekunstner.”

Nordjyske Stifstidende

VARIGHED
KREDITERING
NONVERBAL FORESTILLING