THE LABYRINTH

THE LABYRINTH

31.05.22 – 01.06.22

The Labyrinth er et struktureret system med tydeligt markerede indgange og udgange. Gange og retninger at følge. På samme tid gør rummets kompleksitet det umuligt at forstå de faktiske afstande. Uanset hvor meget man studerer dette på afstand, kan man kun navigere ved at engagere sig fuldt ud i kompositionen. Det kræver nærhed og kropsligt engagement at forstå The Labyrinth. For du må turde bevæge dig i den, fare vild og  følge blindgyder for at kunne gennemskue den logik som er tilstede.

Nærværet af naturens kræfter i scenerummet er gennemgående tematikker i koreograf  Marie Topps værker. Gennem somatiske og meditative praktikker fremmaner hun landskabslignende scenarier. Gennemgående er placeringen af mennesket i en oscillerende relation, på samme tid isoleret fra og forbundet til sine omgivelser. Hendes værker kan opleves som tidslommer. Grænseland man kan miste orienteringen i. Rum af kraft, følelser og forestillinger der tillader sansningens kompleksitet at udfolde sig.

INFO