Champions & Mass Effect

Champions & Mass Effect

25.10.21 – 26.10.21

Dobbeltprogram af to kontrastfyldte forestillinger, der udforsker de psykologiske og fysiske tilstande af udholdenhed.

CHAMPIONS udvisker de fine linjer mellem intimitet og brydning, og udfordrer temaerne homoseksualitet, familie og hjem i en dybt personlig performance-installation. I dette selvbiografiske arbejde afsøger Andreas Constantinou grænserne for nutidig historiefortælling gennem video, lyd, installation og performance. En undersøgelse af psykologien bag menneskelig modstandsdygtighed og udholdenhed.

MASS EFFECT er en forestilling om kollektiv udholdenhed og gruppe-modstandsdygtighed. Hvordan mennesker i grupper skubber sig selv til at overvinde ekstreme omstændigheder og går ud over fysisk træthed sammen og som individ? MASS EFFECT er en kunstnerisk kommentar på det aktuelle socio-politiske klima, hvor samfund ofte afvikles, demonteres og forskelle fremhæves for at skabe adskillelse.

Varighed 120 min.

Eng.

CHAMPIONS washes away the fine lines between intimacy and wrestling, and challenges themes of homosexuality, family and home in a deeply personal performance. In this autobiographical work Andreas Constantinou searches the borders of contemporary storytelling through video, sound, installation and performance. An exploration of the psychology behind human resilience and tenacity.

MASS EFFECT is a show of collective durability and group perseverance. How people in a group push themselves to overcome extreme circumstances and exceed physical exhaustion together and as individuals. MASS EFFECT is an artistic commentary of the current socio-political landscape, where society often resolves, is disassembled and has its differences exposed in order to create separation.

Info