Casa

Casa

12.10.21 – 13.10.21

Forestillingen er med engelsk tale

Casa er en performanceforestilling født af samarbejdet mellem den franske instruktør og dramatiker Georges Perla, den brasilianske instruktør med base i Århus Juliana Appel og den Uruguayan-spanske skuespillerinde boende i Odense Andrea Albernaz og hendes behov for at fortælle sin historie.

Ligesom Ulysses, den store kriger i græsk mytologi, og hans lange rejse hjem fyldt med eventyr og vanskeligheder, vil Albernaz berette fortællingen om husene, stederne og de mennesker, som formede hendes vej.

Den røde tråd i fortællingen vil være minderne, nogle gange forvirrede og ofte uordnede, som er medskabende for fortællingens forløb.
Forestillingen konfronterer fortiden, hvor den berører temaer som barndom, den første kærlighed, sociale relationer og generationskløften mellem ungdommen og voksenlivet.
At forlade hjemmet – at længes efter et hjem.
Forestillingens kunstneriske sprog er en kombination af objekt teater, fortællekunst og teater. Objekterne indtager hovedrollerne i fortællingen, som støder sammen med uvirkelige dimensioner. Derved søger forestillingen at lege med tilskuerens opfattelse ved at appellere til et drømmelignende sprog. På denne
måde inviterer objekternes poesi tilskueren til at drømme.

Varighed 50 min.

Eng.

This show is in english

Casa is a performance that was born as a collaborative project between the French director and playwright Georges Perla, the Brazilian director based in Århus Juliana Appel, and the Uruguayan-Spanish actress living in Odense Andrea Albernaz, and the need of her to tell her story.
Like Ulysses, the great warrior of the Greek mythology, and his long journey back home, full of adventures, and difficulties; the actress will tell the adventures of the houses, the places and the people who forged her path.
The common thread will be the memories, sometimes confused, often disordered, with which the narrative of the story will be created.
The play confronts the past, touching on themes such as childhood, first love, social relationships and the gap between youth and adult life.
To leave home, to yearn for a home.
As an artistic language, the play is a combination of object theater, storytelling, and theater. Where objects are the protagonists of stories, colliding with unreal dimensions. Thus, it seeks to play with the perception of the viewer by appealing to a dreamlike language. In this way, the poetics of the objects and the miniature invite the viewer to dream.
Info