BITCHIN BAJAS (US)

BITCHIN BAJAS (US)

19.04.23

Chicago-trioen Bitchin Bajas laver hypnotisk instrumentalmusik, der rammer en hårfin balance mellem synthesizer og ikke-elektroniske instrumenter. Gruppens lyd er vokset langsomt i takt med, at deres diskografi er blevet udvidet til at omfatte både afslappede indspilninger og mere ambitiøse studiekreationer.Bitchin Bajas seneste album Bajascillators er mikset direkte fra analoge optagelser og flyder uhindret ud af højttalerne. Det er et brusebad af syntetiske klokker og bas, droner og transcenderende synth. Det er en portal til et farverigt og undersøgende headspace, hvor sanserne øges, og lytteren kan slippe tankerne fri.

Bajascillators ankommer næsten fem år efter deres sidste officielle fuldlængde album, Bajas Fresh fra 2017. I de otte år før Bajas Fresh, har Bitchin Bajas udgivet syv albums plus kassetter, EP’er, singler. Hvert album har sin egen form og klang, men glider alligevel naturligt ind i Bitchin Bajas evige genpulje.

Kigger man på det samlede antal udgivelser plus de fem år mellem, indebærer dette en potentiel afstand mellem faser, en ny linje i sandet. Det hører vi på lyden af Bajascillators. Og hvorfor skulle vi ikke det? Sammenlignet med 2017 er verden nu en anden. Bajascillators afspejler derfor nødvendigvis erfaringerne – de ændrede og de skiftende – i Bitchin Bajas liv de sidste fem år. Efterhånden som verden bliver ved med at dreje, gør Bitchin Bajas det også på samme ukendte måde. Du kan ikke forklare det – kun fortsætte med at dreje.

 

Støttet af Odense Kommune – Odense Musikudvalg og Statens Kunstfond – Projektstøtteudvalget for Musik

ENGLISH VERSION

Chicago trio Bitchin Bajas make hypnotic instrumental music with a delicate balance of synthesizer and non-electronic instruments. The group’s sound grew slowly as their discography expanded to include both casual recordings and more ambitious studio creations. Mastered directly from half-inch analogue tape, Bitchin Bajas latest album Bajascillators floats transparently from the speakers. It’s a shower of synthetic bells and bass, drifting drones and entrancing synth tones. It’s a portal to a colourful and curious headspace in which senses are heightened and the listener can let their mind free.

Bajascillators arrives almost five years since their last official full-length, 2017’s Bajas Fresh. In the eight years prior, Bitchin Bajas has issued seven albums, plus cassettes, EPs, singles. Each release its own shape and timbre, yet each one sliding naturally into Bitchin Bajas’ eternal gene pool.

Considering the overall number of releases, plus the five years between, this implies a potential distance between phases, a new line in the sand. The sound of Bajascillators bear this out. How couldn’t it? Compared to 2017, this is a different world. Bajascillators, then, necessarily reflects the experiences — the changed and the changing — in the life and times of Bitchin Bajas these last five years. As the world keeps turning, so too do Bitchin Bajas, in the same unknowable way. You can’t explain it — just keep turning.

INFO