Até

Até

13.08.21 – 15.08.21

ATÉ blev af oldtidens grækere opfattet som en gudinde eller en kraft, der forblindede menneskets sunde fornuft. Ude af stand til at se klart handlede mennesket destruktivt mod enten natur, mennesker eller sig selv – og pådrog sig dermed nemesis. Gudernes straf.

ATÉ er en tværæstetisk performance iscenesat af koreograf Ida Frost. Forestillingen blander nycirkus, contortion og trapez, moderne dans, audiovisuel kunst og live musik komponeret af den dansk/norske folk-sanger og komponist Jullie Hjetland.

Med udgangspunkt i en kollektiv delingsproces af egne mønstre og erfaringer har de medvirkende udforsket forblindelser, selvfortællinger, selvdestruktion og irrationelle handlinger. Situationer hvor ATÉs kraft viser sig, og hvor vi handler bag om ryggen på os selv.

Varighed 55 min.

Eng.

The ancient Greeks saw ATÉ as a goddess or a power, who blinded the common sense of man. Unable to see clearly, man acted destructively against either nature, other people or themselves and thereby brought nemesis, the gods’ revenge, upon themselves.

ATÉ is a interestichtic performance staged by choreographer Ida Frost. The show mixes new cirkus, contortion and trapeze, modern dance, audiovisual art and live music composed by the Danish/Norwegian folk singer and composer Jullie Hjetland.

Starting in a collective process of sharing one’s own patterns and experiences the performers have explored being blind, self-narrative, self destruction and irrational action. Situations where we are influenced by ATÉs power and where we act behind our own back.

Info